Organisation

Olof Gustafsson

Olof Gustafsson

Styrelsens ordförande och grundare

Olof är utbildad Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare har han jobbat som Executive Director på Nordic Structured Products Sales på Socitété Générale i London (2007-2009), samt som Vice President på Bear Stearns i London med ansvar för den nordiska marknaden för aktiederivat och strukturerade placeringar (2005-2007). Han är även engagerad som del av förvaltningsrådet för förvaltningstjänsten Fundroid. Olof har varit anställd i Strivo och medlem i ledningen sedan 2009. Han har varit operativ inom värdepappersbranschen sedan 2005 samt har jobbat med styrelsearbete sedan 2009.