Utbildnings­avsnitt

Allt du behöver känna till om hur finansiella placeringar är uppbyggda och fungerar.

Avsnitt

Andrahandsmarknaden

Strukturerade placeringar är framtagna för att i första hand innehas fram till slutdagen. Under normala marknadsförhållanden är det dock möjligt att sälja placeringarna i förtid.

Läs mer

Autocalls

I detta avsnitt fördjupar vi oss i en viss typ av strukturerade produkter, där barriäroptioner vanligen används som en delkomponent, så kallade autocalls.

Läs mer

Barriäroptioner

Barriäroptionen är idag ett vanligt förekommande inslag i de optionspaket som ligger till grund för många av dagens strukturerade produkter.

Läs mer

Buffertbarriär

Kursfallsskydd är en vanlig riskhanteringsfunktion i strukturerade placeringar. I det här avsnittet skall vi titta närmare på fallet där kursfallsskyddet utgörs av en så kallad Buffertbarriär.

Läs mer

Credit Default Swaps (CDS)

En Credit Default Swap (CDS) är ett finansiellt kontrakt som används för att överföra risken för default (misslyckande att betala tillbaka skulden) på en obligationsförbindelse eller annat skuldinstrument från en part till en annan.

Läs mer

ETF:er

Börshandlade fonder eller ETF:er är en populär sparprodukt som är billiga, snabba och förhållandevis enkla att handla med. I likhet med aktier handlas ETF:er direkt över börsen när som helst under en handelsdag.

Läs mer

Bli en del av Strivo?

Läs mer om vilka möjligheter som finns hos oss, och om hur vi har det på jobbet!