Utbildnings­avsnitt

Allt du behöver känna till om hur finansiella placeringar är uppbyggda och fungerar.

Avsnitt

Andrahandsmarknaden

Strukturerade placeringar är framtagna för att i första hand innehas fram till slutdagen. Under normala marknadsförhållanden är det dock möjligt att sälja placeringarna i förtid.

Läs mer

Autocalls

I detta avsnitt fördjupar vi oss i en viss typ av strukturerade produkter, där barriäroptioner vanligen används som en delkomponent, så kallade autocalls.

Läs mer

Barriäroptioner

Barriäroptionen är idag ett vanligt förekommande inslag i de optionspaket som ligger till grund för många av dagens strukturerade produkter.

Läs mer

Buffertbarriär

Kursfallsskydd är en vanlig riskhanteringsfunktion i strukturerade placeringar. I det här avsnittet skall vi titta närmare på fallet där kursfallsskyddet utgörs av en så kallad Buffertbarriär.

Läs mer

ETF:er

Börshandlade fonder eller ETF:er är en populär sparprodukt som är billiga, snabba och förhållandevis enkla att handla med. I likhet med aktier handlas ETF:er direkt över börsen när som helst under en handelsdag.

Läs mer

Emittent

Emittenten är viktig för en strukturerad produkt då det är denna som garanterar avkastningen. Läs mer i Strivo Academy.

Läs mer

Bli en del av Strivo?

Läs mer om vilka möjligheter som finns hos oss, och om hur vi har det på jobbet!