Börshandlade fonder (ETF)

Strivo erbjuder dig som depåkund möjligheten att handla i ett spännande urval av börshandlade fonder, s.k. ETF:er (”Exchange Traded Funds”). ETF:er är fonder som handlas direkt över börsen, precis som vanliga börsnoterade aktier. Till skillnad från traditionella värdepappersfonder, vars kurs normalt sett uppdateras bara en gång per dag, varierar priset för en ETF löpande under handelsdagen.

ETF:er erbjuder en möjlighet att komma åt olika typer av intressanta exponeringar inom vitt skilda tillgångsslag som aktier, råvaror eller räntor till låga förvaltningsavgifter, samt till ett lågt courtage jämfört med att investera i samtliga underliggande aktier individuellt. Genom att investera i ETF:er kan du uppnå samma riskspridning (diversifiering) som när du köper traditionella fonder genom att få exponering mot en bred portfölj av instrument i en och samma investering, samtidigt som det är lika enkelt och smidigt att handla en ETF som en aktie på börsen.

Vilka är riskerna med ETF:er?

Som alltid när du investerar i finansiella instrument finns det risker som är viktiga att känna till. När du köper en ETF mot en viss marknad eller ett visst tillgångsslag tar du en marknadsrisk, d.v.s. risken att marknadsutvecklingen för de underliggande tillgångarna i ETF:en är negativ. Om du investerar i ETF:er i utländsk valuta, tillkommer en valutarisk. Det finns också en likviditetsrisk, som innebär att det i vissa fall kan vara svårt att köpa eller sälja placeringen. Till skillnad mot många andra typer av börshandlade placeringar finns det däremot ingen kreditrisk vid ETF-handel. 

Vårt aktuella utbud av ETF:er

Som kund kan du logga in och se de ETF:er som Strivo erbjuder samt aktuella kurser för dessa.

Målgrupper för ETF:er

En viktig del av kundskyddet är att Strivo alltid måste säkerställa att den produkt du köper är lämplig för dig och att du tillhör målgruppen för produkten. Målgruppsindelningen syftar till att säkerställa att du har de grundläggande kunskaper som är erforderlig en given investeringslösning. I dokumentet nedan hittar du vår målgruppsindelning, som gäller specifikt för ETF:er.

Läs Benchmark

Benchmark är Strivos kundtidning. Här kan du läsa om vad som händer på Strivo och våra systerbolag, träffa människor som inspirerar oss samt lära dig mer om strukturerade placeringar.