Hållbarhet

Hur jobbar vi på Strivo för en bättre värld?

Strivos hållbarhetsarbete

Finansindustrin spelar en viktig roll i arbetet med att bekämpa negativa klimatförändringar. Utan ett väl fungerande finansiellt system, där kapital smidigt allokeras mellan långivare och låntagare, skulle miljöteknologiska landvinningar helt utebli. I denna viktiga roll följer ett stort ansvar i att kunna möta – samt i viss mån även skapa – efterfrågan på hållbara sparprodukter.

Strivos hållbarhetsarbete drivs genom en ständig miljöanpassning av verksamheten och vårt mål är att minimera verksamhetens belastning på miljön. Vårt hållbarhetsarbete skall i hög utsträckning avspegla sig i de investeringslösningar som vi väljer att ta fram. Samtliga underliggande bolag i våra strukturerade placeringar är hållbarhetsutvärderade av en oberoende tredje part, vilket innebär att endast bolag med en låg s.k. ESG-risk kan ingå i bolagskorgar och i placeringar mot enskilda aktier. Principer för hållbar utveckling beaktas genom att tillämpa ESG-kriterier i bedömningen av placeringsobjekt.

Hållbar organisation

Strivo fokuserar på att medarbetarna ska må bra och utvecklas. Ledningen strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter och hantera olika situationer samt att känna stolthet och tillhörighet med bolaget och dess värderingar. Strivo strävar efter att behålla och rekrytera de bästa medarbetarna. För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar ledningen med aktivt ledarskap, tydliga mål och konkurrenskraftiga incitament, i syfte att skapa en trivsam och motiverande arbetsmiljö med de allra bästa möjligheterna till professionell och personlig utveckling.

Hallå där, Philip Karlsson!

Vad innebär rollen som hållbarhetsansvarig på Strivo?

– Rollen som hållbarhetsansvarig innebär att jag ska styra arbetet inom hållbarhet i bolaget. Arbetet går ut primärt ut på att underlätta och inspirera våra kunder och förmedlare att spara hållbart – detta genom att inkludera mer information om hållbarhet för de finansiella produkter vi erbjuder samt arbete för att vi ska erbjuda ett brett utbud av hållbara produkter. Utöver det handlar arbetet om hur Strivo ska öka graden av hållbarhet i våra egna finansiella placeringar, likt Strukturerade Placeringar eller Trackers. Vi har ett stort ansvar på våra axlar att förvalta våra kunders pengar med stor respekt.

Många förknippar nog hållbarhetsarbete inom kapitalförvaltning med fonder och fondbolag. Är det någon skillnad när man jobbar med strukturerade placeringar?

– Givetvis finns det skillnader, men grundtanken är detsamma. De regulatoriska kraven gällande hållbarhet är i dagsläget något lägre för strukturerade placeringar, men det ligger alltjämt ett stort ansvar på oss att ta fram att bra och hållbara produkter. Det innebär också att behovet av självreglering ökar. Eftersom det är flera parter iblandade i framtagandet av strukturerade placeringar är samverkan med exempelvis emittentbanker viktigt.

Vart är Strivo och branschen på väg?

– Både Strivo och branschen rör sig i en väldigt snabb takt, drivet både av ett ökat intresse från sparare och rådgivare men även på grund av nya regelkrav. Ambitionsnivån ska dock vara att agera snabbare än marknaden och inte bara göra saker för att vi måste.

Vilka är de största utmaningarna?

– Historiskt har det varit ganska godtyckligt att avgöra vilka typer av investeringar som är hållbara eller inte. Nya regelverk, likt taxonomin, kommer delvis att göra det enklare för sparare att kunna avgöra hur hållbar exempelvis en fond är. Problemet med vissa hållbarhetsregelverk är att de är så pass komplexa vilket innebär att budskapet inte alltid når fram till småspararna.

Till sist Philip, vad är det roligaste med uppdraget?

– Det roligaste med uppdraget är att få möjligheten att få vara med att påverka och inspirera våra kunder till att agera mer hållbart. I de mätningar som vi gör ser vi att andel av våra kunder som sparar hållbart ökar stadigt, vilket ger ökad motivation att fortsätta bredda vårt utbud av hållbara finansiella produkter.

Frågor på det?

Om du undrar något om vårt hållbarhetsarbete vänder du dig till Philip Karlsson. Philip svarar på dina frågor om taxonomi, den gröna given, och allt som vi gör i vår verksamhet för att bidra till en bättre framtid. Du når honom på philip.karlsson@strivo.se

Philip Karlsson

Philip Karlsson

Hållbarhetsansvarig

Strivobloggen