Hållbarhet

Hur jobbar vi på Strivo för en bättre värld? Läs mer här.

Strivos hållbarhetsarbete

Finansindustrin spelar en viktig roll i arbetet med att bekämpa negativa klimatförändringar. Utan ett väl fungerande finansiellt system, där kapital smidigt allokeras mellan långivare och låntagare, skulle miljöteknologiska landvinningar helt utebli. I denna viktiga roll följer ett stort ansvar i att kunna möta – samt i viss mån även skapa – efterfrågan på hållbara sparprodukter.

Strivos hållbarhetsarbete drivs genom en ständig miljöanpassning av verksamheten och vårt mål är att minimera verksamhetens belastning på miljön. Vårt miljöarbete skall i hög utsträckning avspegla sig i de investeringslösningar som vi väljer att ta fram. Samtliga underliggande bolag i våra strukturerade placeringar är hållbarhetsutvärderade av oberoende tredje part, vilket innebär att endast bolag med en låg s.k. ESG-risk kan ingå i bolagskorgar och i placeringar mot enskilda aktier. Principer för hållbar utveckling beaktas genom att tillämpa ESG-kriterier i bedömningen av placeringsobjekt.

Hållbar organisation

Strivo fokuserar på att medarbetarna ska må bra och utvecklas. Ledningen strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter och hantera olika situationer samt att känna stolthet och tillhörighet med bolaget och dess värderingar. Strivo strävar efter att behålla och rekrytera de bästa medarbetarna. För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar ledningen med aktivt ledarskap, tydliga mål och konkurrenskraftiga incitament, i syfte att skapa en trivsam och motiverande arbetsmiljö med de allra bästa möjligheterna till professionell och personlig utveckling.

Samhällsengagemang

Som en del av vårt samhällsengagemang arbetar vi kontinuerligt med att stödja välgörenhetsorganisationer och insamlingar till välgörande ändamål. Strivo stödjer bl.a. Barncancerfonden, BRIS och Världsnaturfonden WWF.

Hållbara obligationer

Strivo har som ambition att ständigt ligga i framkant vad gäller utveckling och implementering av hållbara placeringsalternativ. En växande andel av de finansiella produkter som Strivo tar fram baseras därför på så kallade hållbara eller gröna obligationer – företagsobligationer där upplånat kapital öronmärks för tydligt definierade hållbarhetsprojekt. Hållbara obligationer är alltså ett sätt för företag att finansiera projekt med utpräglad hållbarhetsambition. För investerare erbjuder hållbara obligationer möjligheten att välja hållbart och därmed bidra till en bättre och renare värld, detta utan att göra avkall på avkastningen. Bladsymbolen till höger indikerar att placeringen i fråga är baserad på en hållbar obligation.

Swesif - Sveriges forum för hållbara investeringar

Strivo är medlemmar i Swesif, ett oberoende forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Swesifs långsiktiga målsättning är att: öka kunskapen om hållbara investeringar, vara ett nätverk och mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter, bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige, vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU samt bidra till den allmänna debatten om hållbara investeringar.

Strivobloggen

Tapering – Vad är det och hur påverkar det marknaden?

Adam Christensen, som till vardags läser civilekonomprogrammet på Jönköping International Business School, går just nu ett fem veckor långt internship på Strukturinvest. Adam spenderar lite tid på varje avdelning och just den här veckan har turen kommit till marknadsavdelningen. En av Adams många arbetsuppgifter har varit att skriva ett blogginlägg, som ämne valda Adam högaktuella ”tapering”.

Läs mer

Vad händer med inflationen när vaccinet biter?

Under Coronapandemin har tiotals triljoner dollar injicerats i den globala ekonomin. Vad händer med dessa pengar, och vilken effekt får det på inflationen, när vaccinationsskyddet tillåter en återgång till våra vanliga liv?

Läs mer
Marknadscertifikat – Hävstång kombinerat med kapitalskydd

Marknadscertifikat – Hävstång kombinerat med kapitalskydd

Den som följer Strivo har kanske noterat att en delvis ny typ av produkt, så kallade marknadscertifikat, har blivit allt vanligare i våra emissioner under senare tid. I detta blogginlägg beskrivs strukturens grundläggande egenskaper!

Läs mer