Hållbarhet

Hur jobbar vi på Strivo för en bättre värld?

Strivos hållbarhetsarbete

Finansindustrin spelar en viktig roll i arbetet med att bekämpa negativa klimatförändringar. Utan ett väl fungerande finansiellt system, där kapital smidigt allokeras mellan långivare och låntagare, skulle miljöteknologiska landvinningar helt utebli. I denna viktiga roll följer ett stort ansvar i att kunna möta – samt i viss mån även skapa – efterfrågan på hållbara sparprodukter.

Strivos hållbarhetsarbete drivs genom en ständig miljöanpassning av verksamheten och vårt mål är att minimera verksamhetens belastning på miljön. Vårt hållbarhetsarbete skall i hög utsträckning avspegla sig i de investeringslösningar som vi väljer att ta fram. Samtliga underliggande bolag i våra strukturerade placeringar är hållbarhetsutvärderade av en oberoende tredje part, vilket innebär att endast bolag med en låg s.k. ESG-risk kan ingå i bolagskorgar och i placeringar mot enskilda aktier. Principer för hållbar utveckling beaktas genom att tillämpa ESG-kriterier i bedömningen av placeringsobjekt.

Hållbar organisation

Strivo fokuserar på att medarbetarna ska må bra och utvecklas. Ledningen strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter och hantera olika situationer samt att känna stolthet och tillhörighet med bolaget och dess värderingar. Strivo strävar efter att behålla och rekrytera de bästa medarbetarna. För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar ledningen med aktivt ledarskap, tydliga mål och konkurrenskraftiga incitament, i syfte att skapa en trivsam och motiverande arbetsmiljö med de allra bästa möjligheterna till professionell och personlig utveckling.

Hallå där, Philip Karlsson!

Vad innebär rollen som hållbarhetsansvarig på Primrose Partners?

– Rollen som hållbarhetsansvarig innebär att jag ska styra hållbarhetsarbetet inom Primrose Partners (företagsgruppen där Strivo ingår). Primärt går arbetet ut på att underlätta för våra slutkunder och förmedlare att göra hållbara val. Först och främst handlar det om att säkerställa ett brett och konkurrenskraftig hållbart erbjudande. Därtill måste vi se till att presentera korrekt och lättillgänglig hållbarhetsinformation för de produkter och tjänster som gruppen tillhandahåller.

Vad gäller Strivo specifikt är det viktigt kontinuerligt öka graden av hållbarhet i bolagets egna finansiella placeringar, så som strukturerade placeringar, trackers och obligationer. Vi har ett stort ansvar på våra axlar att förvalta våra kunders pengar med stor respekt.

Många förknippar nog hållbarhetsarbete inom kapitalförvaltning med fonder och fondbolag. Är det någon skillnad när man jobbar med strukturerade placeringar?

– Givetvis finns det skillnader, men grundtanken är detsamma. De regulatoriska kraven gällande hållbarhet är i dagsläget något lägre för strukturerade placeringar, men det ligger alltjämt ett stort ansvar på oss att ta fram att bra och hållbara produkter. Det innebär också att behovet av självreglering ökar. Eftersom det är flera parter iblandade i framtagandet av strukturerade placeringar är samverkan med exempelvis emittentbanker viktigt.

Vart är Strivo och branschen på väg?

– Både Strivo och branschen rör sig i en väldigt snabb takt, drivet både av ett ökat intresse från sparare och rådgivare men även på grund av nya regelkrav. Ambitionsnivån ska dock vara att agera snabbare än marknaden och inte bara göra saker för att vi måste.

Vilka är de största utmaningarna?

– Historiskt har det varit ganska godtyckligt att avgöra vilka typer av investeringar som är hållbara eller inte. Nya regelverk, likt taxonomin, kommer delvis att göra det enklare för sparare att kunna avgöra hur hållbar exempelvis en fond är. Problemet med vissa hållbarhetsregelverk är att de är så pass komplexa vilket innebär att budskapet inte alltid når fram till småspararna.

Till sist Philip, vad är det roligaste med uppdraget?

– Det roligaste med uppdraget är att få möjligheten att få vara med att påverka och inspirera våra kunder till att agera mer hållbart. I de mätningar som vi gör ser vi att andel av våra kunder som sparar hållbart ökar stadigt, vilket ger ökad motivation att fortsätta bredda vårt utbud av hållbara finansiella produkter.

Philip Karlsson

Philip Karlsson

Hållbarhetsansvarig på Primrose Partners AB

Strivobloggen

Bankers kapitalstruktur och strukturerade placeringar

Den schweiziska statens avskrivning av AT1-obligationer hos Credit Suisse, i samband med UBS-fusionen, har gett upphov till flera frågor rörande bankernas kapitalstrukturer, AT1-obligationer i allmänhet och deras förhållande till strukturerade placeringar. I det här blogginlägget ska vi göra ett försök att reda ut dessa frågor.

Läs mer

Makrokommentar april

Ekonomisk data överraskar trots högre ränteläge. Fallande energipriser dämpar inflationen, men fortsatta räntehöjningar väntas i Europa. Penningpolitikens snabba förändringar medför risker.

Läs mer

Makrokommentar mars

Oroligheter i bankvärlden genererade skakiga börser världen över som trots allt återhämtade sig oväntat starkt. För Sveriges del har vi fått se fortsatt höga inflationssiffror och en konstaterad lågkonjunktur.

Läs mer