... under namnet Strukturinvest Fondkommission, med ambitionen att tillgängliggöra alternativa investeringslösningar till en bredare publik och på ett tydligare sätt. Kunskap och innovationslust har med tiden breddat affären och lagt grunden till dagens Strivo.

Strivo har som affärsidé att erbjuda en modern depåtjänst med möjlighet att via externa rådgivare runtom i landet erhålla ett av marknadens bredaste utbud av finansiella produkter och tjänster. Som komplement till vårt redan breda utbud av placeringar såsom aktier, fonder och ETF:er arbetar vi även kontinuerligt med att utveckla egna placeringslösningar som ger våra kunder möjlighet att komma åt intressanta exponeringar eller avkastningsmöjligheter som annars kan vara svåra att komma åt. Oavsett om det handlar om våra egna placeringar eller andras så erbjuds de alltid helt utan tredjepartsersättningar, genom att eventuella provisioner alltid återbetalas till dig som depåkund. Drivkraften är att ständigt ge våra kunder de bästa verktygen för en väldiversifierad, hållbar och attraktiv portfölj av investeringsprodukter.

Drivkraften är att ständigt ge våra kunder de bästa verktygen för en väldiversifierad, hållbar och attraktiv portfölj av investeringsprodukter.

Våra anställda har lång erfarenhet och omfattande kompetens av att ta fram finansiella investeringslösningar. Vi skräddarsyr, koordinerar och tillrättalägger erbjudanden i nära samarbete med ledande investmentbanker, återförsäljare och förvaltare. Dessutom hjälper vi företag runt om i Sverige, inom olika branscher, med kapitalanskaffning via obligationslån.

Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombinationer av avkastning och risk med investerarens intressen i fokus.

Idag har Strivo omkring 45 anställda som är fördelade på våra kontor i Göteborg och Stockholm.