Slutligen kan du även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Strivo. I ett sådant läge bör du anlita ett ombud som kan bistå med nödvändig hjälp i processen samt göra en bedömning av ärendet och utsikterna för framgång i tvisten. Kontaktuppgifter till domstolarna finns på www.domstol.se