Periodisk rapportering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) offentliggör bolaget följande information kvartalsvis. Informationen offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgänglig nedan.

Nyheter