Strivo ska enligt specificerade upplysningskrav offentliggöra information om kapitaltäckning och riskhantering (Pelare 3) minst en gång per år, i samband med att årsredovisningen publiceras.