Blogg

Vad händer på Strivo, och vad funderar våra medarbetare på? Läs om detta och mer i Strivobloggen!

Senaste inläggen

Placeringar vi minns: OMX Express

Den 20 maj 2009 är en viktig dag i Strivos historia - Strivo lanserar sin första emission någonsin och därmed startar teckningsperioden för företagets absolut första placeringar. Denna dag utgör startskottet för en lång rad efterföljande emissioner m ...

Läs mer

Flexibilitet i diskretionär portföljförvaltning

Med vår diskretionära portföljförvaltning får du möjlighet att ta del av vårt breda utbud av värdepapper, bestående av över 1 000 nettohandlade fonder från många olika fondförvaltare, utan att själv behöva fatta några löpande investeringsbeslut.

Läs mer

Förvaltarkommentar portföljförvaltning april

Aktiemarknaderna har backat under månaden, men skillnaderna har varit stora. Strivos diskretionära portföljer har dock fortsatt att utvecklas marginellt bättre än respektive jämförelseindex. Balanserad steg med 0,1 procent, Offensiv med 0,2 procent o ...

Läs mer

Fördelarna med diskretionär portföljförvaltning

Strivo kom i november 2023 överens med Svensk Värdepappersservice (SVP) om att förvärva SVP:s diskretionära portföljförvaltningstjänst. Björn Johansson, ansvarig över portföljförvaltningstjänsten hos Strivo, berättar mer om fördelarna med diskretionä ...

Läs mer

Lansering av placering nummer 3 000

Tillsammans med representanter från emittenten BNP Paribas, den underliggande fonden PriorNilsson samt distributörer besökte vi Nasdaq för att uppmärksamma Strivos placering nummer 3000: ”Fondobligation Idea”. Fondobligation Idea är en 100 procent ka ...

Läs mer

Placeringar vi minns: Fondobligation Frontier Markets

Sedan starten för 15 år sedan har Strivo givit ut över 3 000 placeringar. Strukturerade placeringar kan konstrueras på många olika sätt vad gäller exempelvis marknadsexponering, avkastningsmöjlighet och risk. Med investeraren i fokus skräddarsys Stri ...

Läs mer

Förvaltarkommentar portföljförvaltning mars

Enligt säsongsmönstret är mars den sämsta av de ”bra” månaderna, vilket kanske låter intetsägande, men historiskt har flera större nedgångar inletts just under månaden. I år har dock finansmarknaderna på det hela taget utvecklats mycket starkt och St ...

Läs mer