Globala målen

Globala målen är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 17 globala målen antogs av FN:s generalförsamling 2015 och syftar till att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över.

Genom målen har medlemsländerna förbundit sig att uppnå följande fyra punkter till 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen

Även som en mindre aktör inom den finansiella sektorn kan Strivo bidra till arbetet för en hållbar framtid. Baserat på den typ av verksamhet som Strivo bedriver, samt vår möjlighet att påverka, har vi i nuläget valt att arbeta aktivt med tre av de 17 målen.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Strivo har som ambition att underlätta för sina kunder att spara hållbart genom att erbjuda ett brett utbud av hållbara investeringsprodukter. Av de produkter som arrangeras av Strivo redovisas så kallade ESG-betyg på underliggande värdepapper. Hållbarhetsinformation från Morningstar syftar till att underlätta för våra kunder att fatta hållbara investeringsbeslut.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Miljöförstöring, utsläpp av växthusgaser och överutnyttjande av naturresurser är ett enormt hot mot världens fortsatta existens. Strivo har som målsättning att minimera verksamhetens belastning på miljön. Som arrangör av placeringar som baseras på gröna obligationer är vi med och bidrar till finansieringen av klimatsmarta innovationer, och därmed till en mer hållbar framtid.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Strivo arbetar proaktivt mot penningtvätt och korruption. Vi har en nollvision mot att olagliga finansiella flöden ska ske inom ramen för vår verksamhet. Dagligen söker Strivo igenom transaktioner och affärsföreteelser som kan påvisa tecken på penningtvätt och/eller korruption. I arbetet mot finansiell brottslighet och korruption ingår även att anställda inom Strivo genomgår årliga och relevanta utbildningar inom dessa områden.