Investerings­sparkonto

Samla ditt sparande i strukturerade placeringar, fonder och aktier. Med ett investeringssparkonto (ISK) hos Strivo kan du enkelt omplacera dina värdepapper utan att behöva tänka på skattemässiga konsekvenser eller redovisa det i din deklaration.

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett konto för förvaring av värdepapper, och är ett alternativ till en traditionell värde­pappersdepå eller en kapitalförsäkring. Skillnaden mellan dessa konton är framför allt skattemässig. Investeringssparkontot syftar till att underlätta handel med värdepapper och andra finansiella tillgångar genom att du inte behöver ta hänsyn till skattekonsekvenser vid köp eller försäljning eller ta upp dessa i din deklaration.

Öppna ISK på 5 minuter

 • Enkelt att spara i fonder och aktier och andra värdepapper
 • Inget krångel med deklarationen
 • Passar månadssparande
 • Ingen vinstskatt

Skatt

Idén bakom investeringssparkontot är främst att förenkla för den som sparar i värdepapper. Istället för att skatta och deklarera varje enskild värdepappersaffär, betalar man som innehavare av investeringssparkontot en schablonskatt som baseras på förväntad avkastning.

 
Investeringssparkonto

Värde 1 januari 2022

0 kr

Insättning under kvartal 1

100 000 kr

Värde 1 april 2022

100 000 kr

Insättning under kvartal 2

100 000 kr

Värde 1 juli 2022

200 000 kr

Insättning under kvartal 3

100000 kr

Värde 1 oktober 2022

300 000 kr

Insättning under kvartal 4

100 000 kr

Summa värde och insättningar

1 000 000 kr

Kapitalunderlag för skatt*

250 000 kr

Schablonintäkt**

3 125 kr

Skatt***

937,50 kr

Exemplet illustrerar beskattningsåret 2022 och baseras därmed på statslåneräntan per den 30 november 2021, 0,23%
* Beräknas som 1 000 000 kr/4
** Beräknas som kapitalunderlag x statslåneränta per 30 nov året innan plus 1 procentenhet (golv på 1,25%)
*** Beräknas som 30% av schablonintäkten

 

 

Vanliga frågor och svar

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett konto för förvaring av värdepapper som syftar till att underlätta handel med värdepapper och andra finansiella tillgångar genom förenklad skattehantering.

Ja, innehav kan flyttas fritt mellan ISK-depåer utan att bli föremål beskattning.

Ja. För att flytta innehav från en vanlig VP-depå till ett ISK måste dock samtliga tillgångar först avyttras i VP-depån. De likvida medlen flyttas sedan till ISK-depån där tillgångarna återköps till dess marknadsvärde. De tillgångar som vid flytten avyttrades i VP-depån blir föremål för beskattning för innevarande beskattningsår.

 • Kostnadsfri sparform (du betalar ingen avgift till Strivo).
 • Transaktioner inom ISK är skattefria.
 • Du slipper deklarera dina affärer.
 • Låg årlig schablonskatt.
 • Schablonskatten får kvittas mot förluster i inkomstslaget kapital.
 • Schablonskatt uttas även om värdet på tillgångarna sjunker.
 • Företag kan ej äga ISK, enbart privatpersoner.

Istället för att skatta och deklarera varje enskild värdepappersaffär, betalar man som innehavare av investeringssparkontot en schablonskatt som baseras på förväntad avkastning. Kapitalunderlaget beräknas årligen som en fjärdedel av summan för värdet av tillgångarna på investeringssparkontot vid ingången av varje kvartal, insättningar till kontot samt överföringar av finansiella instrument.  Schablonintäkten beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan per den 30 november föregående år. Den summan beskattas med 30 procent.

På investeringssparkonto (ISK) hos Strivo kan du förvara ett stort och brett urval av strukturerade placeringar, fonder och aktier samt kontanta medel. Se bilagan Godkända investeringstillgångar för en aktuell lista på vilka tillgångar du kan förvara på Strivos investeringssparkonto.

Du kan öppna ett ISK här. Observera att du behöver du ha en rådgivare för att öppna ett investeringssparkonto hos Strivo. Om du inte har en rådgivare sedan tidigare är du välkommen att kontakta oss.

Om du har ett ISK hos Strivo kan du följa dina innehav genom att logga in på vår depåplattform.

Endast privatpersoner kan äga ISK, inte företag.