Placeringar

Som komplement till vårt breda utbud av placeringar såsom aktier, obligationer, fonder och ETF:er arbetar vi även kontinuerligt med att utveckla egna placeringslösningar. Dessa ger våra kunder möjlighet att komma åt intressanta exponeringar eller avkastningsmöjligheter som annars inte är lätta att komma åt på marknaden.

Aktier En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Strivo erbjuder aktiehandel för alla depåkunder som loggar in med BankID via mobilen eller datorn. Läs mer
Alternativa investeringar Alternativa investeringar är ett samlingsbegrepp för investeringar som utgör annat än traditionella investeringar såsom aktier och obligationer. Läs mer
ETF:er Börshandlade fonder, eller så kallade ETF:er, är fonder som handlas direkt på börsen precis som aktier. Som depåkund hos Strivo har du tillgång till ett brett utbud. Läs mer
Företagsobligationer Företagsobligationer är räntebärande värdepapper som ges ut av företag i syfte att inbringa kapital till den egna verksamheten. Läs mer
Strukturerade placeringar Strukturerade placeringar är investeringslösningar som skapas av olika finansiella instrument, såsom obligationer och optioner. Läs mer
Trackers Trackers är börshandlade investeringsprodukter som följer värdeutvecklingen i en underliggande tillgång. Läs mer

Marknadskurser

Hitta aktuella marknadskurser på redan emitterade placeringar.