Alternativa investeringar

Strivo erbjuder från tid till annan möjligheten att investera i olika typer av alternativa investeringar. Nedan finner vårt aktuella erbjudande.

Strivo erbjuder för närvarande möjlighet att investera i SBF Bostad. SBF Bostad är en svensk alternativ investeringsfond som erbjuder ett direkt delägande i svenska hyresfastigheter på attraktiva tillväxtorter i Sverige. Bolaget har varit verksamt sedan 2003 och investerar i en marknad som historiskt givit hög avkastning i förhållande till risken.

Läs Benchmark

Benchmark är Strivos kundtidning. Här kan du läsa om vad som händer på Strivo och våra systerbolag, träffa människor som inspirerar oss samt lära dig mer om strukturerade placeringar.