Institutioner

Vårt erbjudande till institutioner

Efterfrågan på skräddarsydda investeringar ökar bland landets små och medelstora institutioner i takt med en alltmer ombytlig omvärldsmiljö. Strivo har sedan starten 2009 arbetat nära flera mindre och medelstora institutionella kunder som bollplank och framtagare av skräddarsydda investeringslösningar. . Många institutioner har helt andra behov än den traditionella private banking-kunden. Det kan handla om risker som behöver hanteras genom finansiella instrument, eller att öka diversifieringen i en traditionell portfölj genom exponeringar som man saknar och vill komma åt på ett smidigare och mer kostnadseffektivt sätt. Allt vi gör grundar sig i modern portföljteori och tas fram i tät dialog med kunden – alltid med hänsyn till dennes specifika investeringsmandat, avkastningsmål och risktolerans.

Genom en kontinuerlig dialog erbjuds institutionella investerare möjlighet att bygga upp en långsiktig och ansvarsfull förvaltning tillsammans med Strivo. Vi hjälper även till att granska och komma med förbättringsförslag på er befintliga placeringspolicy.

Diskretionär förvaltning för institutioner

För mindre institutioner som vill lägga ut hela eller delar av sin förvaltning erbjuder vi skräddarsydd diskretionär portföljförvaltning. Genom vårt stora kontaktnät av internationella banker och kapitalförvaltare kan vi skapa ett konkurrenskraftigt förvaltningserbjudande som passar just dina behov. Du får tillgång till hela vår samlade kompetens och får samtidigt mer tid över för andra t. ex. andra delar av din investeringsportfölj.

Utbildningar för institutionella kunder

Vi tror på man genom ökad kunskap fattar bättre investeringsbeslut och uppnår en bättre avkastning på sikt. Sedan 2009 har vi framgångsrikt erbjudit både standardiserade och skräddarsydda utbildningar för institutionella förvaltare som vill utvecklas och bli bättre på placeringar och portföljförvaltning.

Vill du veta mer om vad Strivo kan göra för dig som institutionell förvaltare? Hör av dig till oss på telefon 031-68 82 90 eller e-post institutioner@strivo.se så berättar vi mer.

 

Strivo Academy

Lär dig mer om finansiella placeringar.