Utbildning

Vi tycker att kunskap är viktigt. Därför jobbar vi ständigt med att ta fram nytt material, och samlar allt här på vår utbildningsplattform.
Välkommen till Strivo Academy.

Vill du lära dig av en expert?

InsureSec, som jobbar med licensering av försäkringsförmedlare, samarbetar med ett antal utvalda utbildningspartners, däribland Strivo. Strivo deltar löpande i InsureSecs utbildningsråd som experter på avancerade produkter. Vidare bidrar Strivo med övergripande kunskapskontroller av innehållet i frågedatabasen.

Bli en del av Strivo?

Läs mer om vilka möjligheter som finns hos oss, och om hur vi har det på jobbet!

Nyheter

Information gällande Apex 2019

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Läs mer

Strivo fyller 15 år!

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.

Läs mer