Trackers

Trackers är börshandlade investeringsprodukter som följer värdeutvecklingen i en underliggande tillgång.

Trackers har ingen inbyggd hävstång utan är i stället konstruerade för att följa den underliggande tillgången 1:1 (ett-till-ett). Placeringen kan därför jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången. I likhet med exempelvis en aktie handlas trackers direkt på börsen.

E-sport

Hissnande tillväxttal, publiksiffror som matchar traditionella proffsligor och prissummor på hundratals miljoner. E-sport har gått från nisch till mainstream och branschen vinner allt större ekonomisk mark.

Vätgas

EU identifierar grön vätgas som en nyckelfaktor till att uppnå den klimatneutralitet som unionen utlovat till 2050. Upp till 470 miljarder euro kommer succesivt att investeras i vätgasindustrin.

Cybersäkerhet

Var 39 sekund inträffar en cyberattack. Digitaliseringen gör våra liv enklare men innebär också att vi i större utsträckning är exponerade för säkerhetsrisker. I spåren av denna utveckling växer marknaden för cybersäkerhet just nu starkt.

Globala Högutdelare

Historien har visat att högutdelande värdeaktier fungerat väl som inflationsskydd. I tider av hög inflation har utdelningarna stått för mer än hälften av den totala avkastningen på aktiemarknaden.

 

Globala Småbolag

Små företag har ofta bättre förutsättningar att växa jämfört med företag som befinner sig i en mer mogen fas. En av småbolagens främsta styrkor är att de är snabbrörliga med förmåga att anpassa sig efter skiftande förutsättningar och ta vara på nya affärsmöjligheter. 

Marknadskurser

Våra trackers är så kallade aktivt handlade placeringar, vilka du kan läsa mer om här. Nedan ser du aktuella kurser för samtliga aktivt handlade placeringar.

Läs Benchmark

Benchmark är Strivos kundtidning. Här kan du läsa om vad som händer på Strivo och våra systerbolag, träffa människor som inspirerar oss samt lära dig mer om strukturerade placeringar.