Samarbeten

Ensam är inte stark. Strivo samarbetar med flera olika aktörer på finansmarknaden för att kunna erbjuda dig som kund den bästa upplevelsen.

InsureSec

InsureSec är ett branschregleringsinitiativ som har bildats för att skapa en ökad transparens och konsumentnytta inom försäkringsförmedlarbranschen genom licensiering av försäkringsförmedlare. InsureSec samarbetar med ett antal utvalda utbildningspartners, däribland Strivo. Strivo deltar löpande i InsureSecs utbildningsråd som experter på avancerade produkter. Vidare bidrar Strivo med övergripande kunskapskontroller av innehållet i frågedatabasen.

SwedSec

Strivo AB är anslutet till SwedSec Licensiering AB. SwedSec Licensiering AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen och ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med programmet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. Anställda på Strivo som arbetar med exempelvis handel, produktframtagning, kontrollfunktioner eller har en ledande befattning är Swedseclicensierade.

Nasdaq OMX

Sedan april 2013 är Strivo medlem på NASDAQ OMX Stockholm. Det betyder att Strivos placeringar som ges ut publikt kan handlas över börsen. Strivo agerar likviditetsgarant och upprätthåller en daglig andrahandsmarknad.

Nasdaq

Svensk Värdepappersmarknad

Strivo AB är ansluten till föreningen Svensk Värdepappersmarknad och har därmed åtagit sig att följa de rekommendationer för vissa placeringsprodukter som föreningen fastställt. Rekommendationerna berör innehåll i marknadsföringsmaterial samt en branschgemensam produktbenämning. Rekommendationer och tillhörande ordlista finns på föreningens hemsida.

Swesif

Strivo är medlem i Swesif, Sweden’s Sustainable Investment Forum, ett oberoende forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Nordic Growth Market

Strivo är börsmedlem på Nordic Growth Market (NGM) sedan 2017. NGM erbjuder handel och notering av aktier, warranter, certifikat, strukturerade produkter, ETF:er och obligationer.

Strivobloggen

Lansering av placering nummer 3 000

Tillsammans med representanter från emittenten BNP Paribas, PriorNilsson samt distributörer besöker vi Nasdaq för att uppmärksamma Strivos 3000:e placering Fondobligation Idea, som vi tillsammans konstruerat och distribuerat.

Läs mer

Placeringar vi minns: Fondobligation Frontier Markets

Sedan starten för 15 år sedan har Strivo givit ut över 3 000 placeringar.  Strukturerade placeringar kan konstrueras på många olika sätt vad gäller exempelvis marknadsexponering, avkastningsmöjlighet och risk. Med investeraren i fokus skräddarsys Strivos placeringar i samråd med emittenten utefter rådande marknadsläge. Hur träffsäker analysen var och hur placeringen faktiskt utvecklas vet vi dock först när hela eller en större del av placeringens löptid har passerat. Det blir därav intressant att emellanåt vända blicken bakåt och utvärdera tidigare utgivna strukturerade placeringar. I detta inlägg ska vi titta på 1818 Fondobligation Frontier Markets.

Läs mer

Förvaltarkommentar portföljförvaltning mars

Enligt säsongsmönstret är mars den sämsta av de ”bra” månaderna, vilket kanske låter intetsägande, men historiskt har flera större nedgångar inletts just under månaden. I år har dock finansmarknaderna på det hela taget utvecklats mycket starkt och Strivos diskretionära portföljer har hängt med och gått marginellt bättre än jämförelseindexen.

Läs mer