Samarbeten

Ensam är inte stark. Strivo samarbetar med flera olika aktörer på finansmarknaden för att kunna erbjuda dig som kund den bästa upplevelsen.

InsureSec

InsureSec är ett branschregleringsinitiativ som har bildats för att skapa en ökad transparens och konsumentnytta inom försäkringsförmedlarbranschen genom licensiering av försäkringsförmedlare. InsureSec samarbetar med ett antal utvalda utbildningspartners, däribland Strivo. Strivo deltar löpande i InsureSecs utbildningsråd som experter på avancerade produkter. Vidare bidrar Strivo med övergripande kunskapskontroller av innehållet i frågedatabasen.

SwedSec

Strivo AB är anslutet till SwedSec Licensiering AB. SwedSec Licensiering AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen och ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med programmet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. Anställda på Strivo som arbetar med exempelvis handel, produktframtagning, kontrollfunktioner eller har en ledande befattning är Swedseclicensierade.

Nasdaq OMX

Sedan april 2013 är Strivo medlem på NASDAQ OMX Stockholm. Det betyder att Strivos placeringar som ges ut publikt kan handlas över börsen. Strivo agerar likviditetsgarant och upprätthåller en daglig andrahandsmarknad.

Nasdaq

Svensk Värdepappersmarknad

Strivo AB är ansluten till föreningen Svensk Värdepappersmarknad och har därmed åtagit sig att följa de rekommendationer för vissa placeringsprodukter som föreningen fastställt. Rekommendationerna berör innehåll i marknadsföringsmaterial samt en branschgemensam produktbenämning. Rekommendationer och tillhörande ordlista finns på föreningens hemsida.

Swesif

Strivo är medlem i Swesif, Sweden’s Sustainable Investment Forum, ett oberoende forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Nordic Growth Market

Strivo är börsmedlem på Nordic Growth Market (NGM) sedan 2017. NGM erbjuder handel och notering av aktier, warranter, certifikat, strukturerade produkter, ETF:er och obligationer.

Strivobloggen

Tapering – Vad är det och hur påverkar det marknaden?

Adam Christensen, som till vardags läser civilekonomprogrammet på Jönköping International Business School, går just nu ett fem veckor långt internship på Strukturinvest. Adam spenderar lite tid på varje avdelning och just den här veckan har turen kommit till marknadsavdelningen. En av Adams många arbetsuppgifter har varit att skriva ett blogginlägg, som ämne valda Adam högaktuella ”tapering”.

Läs mer

Vad händer med inflationen när vaccinet biter?

Under Coronapandemin har tiotals triljoner dollar injicerats i den globala ekonomin. Vad händer med dessa pengar, och vilken effekt får det på inflationen, när vaccinationsskyddet tillåter en återgång till våra vanliga liv?

Läs mer
Marknadscertifikat – Hävstång kombinerat med kapitalskydd

Marknadscertifikat – Hävstång kombinerat med kapitalskydd

Den som följer Strivo har kanske noterat att en delvis ny typ av produkt, så kallade marknadscertifikat, har blivit allt vanligare i våra emissioner under senare tid. I detta blogginlägg beskrivs strukturens grundläggande egenskaper!

Läs mer