Samarbeten

Ensam är inte stark. Strivo samarbetar med flera olika aktörer på finansmarknaden för att kunna erbjuda dig som kund den bästa upplevelsen.

InsureSec

InsureSec är ett branschregleringsinitiativ som har bildats för att skapa en ökad transparens och konsumentnytta inom försäkringsförmedlarbranschen genom licensiering av försäkringsförmedlare. InsureSec samarbetar med ett antal utvalda utbildningspartners, däribland Strivo. Strivo deltar löpande i InsureSecs utbildningsråd som experter på avancerade produkter. Vidare bidrar Strivo med övergripande kunskapskontroller av innehållet i frågedatabasen.

SwedSec

Strivo AB är anslutet till SwedSec Licensiering AB. SwedSec Licensiering AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen och ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med programmet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. Anställda på Strivo som arbetar med exempelvis handel, produktframtagning, kontrollfunktioner eller har en ledande befattning är Swedseclicensierade.

Nasdaq OMX

Sedan april 2013 är Strivo medlem på NASDAQ OMX Stockholm. Det betyder att Strivos placeringar som ges ut publikt kan handlas över börsen. Strivo agerar likviditetsgarant och upprätthåller en daglig andrahandsmarknad.

Nasdaq

Svensk Värdepappersmarknad

Strivo AB är ansluten till föreningen Svensk Värdepappersmarknad och har därmed åtagit sig att följa de rekommendationer för vissa placeringsprodukter som föreningen fastställt. Rekommendationerna berör innehåll i marknadsföringsmaterial samt en branschgemensam produktbenämning. Rekommendationer och tillhörande ordlista finns på föreningens hemsida.

Swesif

Strivo är medlem i Swesif, Sweden’s Sustainable Investment Forum, ett oberoende forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Nordic Growth Market

Strivo är börsmedlem på Nordic Growth Market (NGM) sedan 2017. NGM erbjuder handel och notering av aktier, warranter, certifikat, strukturerade produkter, ETF:er och obligationer.

Strivobloggen

Bankers kapitalstruktur och strukturerade placeringar

Den schweiziska statens avskrivning av AT1-obligationer hos Credit Suisse, i samband med UBS-fusionen, har gett upphov till flera frågor rörande bankernas kapitalstrukturer, AT1-obligationer i allmänhet och deras förhållande till strukturerade placeringar. I det här blogginlägget ska vi göra ett försök att reda ut dessa frågor.

Läs mer

Makrokommentar april

Ekonomisk data överraskar trots högre ränteläge. Fallande energipriser dämpar inflationen, men fortsatta räntehöjningar väntas i Europa. Penningpolitikens snabba förändringar medför risker.

Läs mer

Makrokommentar mars

Oroligheter i bankvärlden genererade skakiga börser världen över som trots allt återhämtade sig oväntat starkt. För Sveriges del har vi fått se fortsatt höga inflationssiffror och en konstaterad lågkonjunktur.

Läs mer