Aktier

Strivo erbjuder smidig och enkel ”aktiehandel online” genom din depåinloggning i mobilen eller datorn. Att handla med aktier ska inte vara krångligt. Därför har vi skapat ett egenutvecklat och modernt gränssnitt för aktiehandel, som är lätt att förstå och smidigt att använda oavsett om du är nybörjare eller erfaren aktieinvesterare.

Noterade aktier

I dagsläget erbjuder vi handel i svenska aktier noterade på NASDAQ OMX Stockholm (listorna Stockholm Large Cap, Stockholm Mid Cap och Stockholm Small Cap) samt utvalda aktier på Nordic Growth Market (NGM) och First North Stockholm. Logga in på din depå och börja handla aktier redan idag.

Onoterade aktier

Inom kort lanserar vi möjligheten att handla och förvara onoterade aktier inom ramen för en s.k. Kaptena-depåförsäkring. Kaptena erbjuder i samarbete med Strivo en depåförsäkring hos försäkringsbolaget Futur (tidigare Danica Pension) speciellt framtagen för onoterade värdepapper där du i stället för kapitalvinstskatt betalar en avkastningsskatt. Kaptena gör löpande (minst en gång per kvartal) oberoende värderingar av de onoterade innehaven baserat på vedertagna värderingsmodeller.

Målgrupper för aktier

En viktig del av kundskyddet är att Strivo alltid måste säkerställa att den produkt du köper är lämplig för dig och att du tillhör målgruppen för produkten. Målgruppsindelningen syftar till att säkerställa att du har de grundläggande kunskaper som är erforderlig en given investeringslösning. I dokumentet nedan hittar du vår målgruppsindelning, som gäller specifikt för aktier. 

Läs Benchmark

Benchmark är Strivos kundtidning. Här kan du läsa om vad som händer på Strivo och våra systerbolag, träffa människor som inspirerar oss samt lära dig mer om strukturerade placeringar.