Organisation

Jonas Wetterfors

Jonas Wetterfors

Extern styrelseledamot

Jonas har en Jur. kand. från Uppsala Universitet, och har även studerat vid University of Minnesota Law School. Han är utöver sitt uppdrag hos Strivo engagerad som styrelseordförande i Jonas Wetterfors Advokat AB, styrelseledamot i Fredrik Lilieblad Produktion AB samt styrelsesuppleant i Manne Bergnehr Advokat AB, Göran Andersson Advokat AB och Wetterfors Utbildning AB. Han har en tingsmeritering Huddinge tingsrätt, samt har varit medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 1999. Han är även delägare i Hellström Advokatbyrå KB sedan 2001 och är aktiv som advokat med inriktning mot transaktioner, bolagsrätt och kommersiella tvister. Jonas har varit en del av Strivos styrelse sedan 2009, och har erfarenhet av rådgivning inom advokatbyrå mot banker och värdepappersbolag sedan 1995 samt av styrelsearbete sedan 2009.