Organisation

Carl Larsson

Carl Larsson

Extern styrelseledamot

Carl har en Kandidatexamen i Data- och systemvetenskap från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm samt en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Utöver sitt engagemang i Strivo är han styrelseledamot i LeoVegas AB (publ) och Common Field AB samt styrelsesuppleant i Gråskär Konsult AB. Carl har jobbat med Morgan Stanley Japan Securities, Deloitte (Business Consulting) och som CIO på Carnegie Investment Bank. Han har 15 års erfarenhet inom bank och värdepappersverksamhet och har varit styrelseledamot i Strivo sedan 2018.