Riktade erbjudanden

Strivo skräddarsyr finansiella placeringar åt investerare med större kapital, såväl privatpersoner som företag och institutioner. Genom en skräddarsydd placering kan man som investerare anpassa risk- och avkastningsprofil efter sina egna unika behov. Med hjälp av vår expertis och investerarens behov och önskemål som utgångspunkt, tar vi gemensamt fram behovsanpassade lösningar mot den specifika marknad eller det tillgångsslag som efterfrågas och som ger den balans mellan risk och avkastning som passar den enskilda portföljen.

Kontakta oss för mer information om nedan skräddarsydda erbjudanden som finns tillgängliga just nu.

Nyheter