En strukturerad placering emitteras av en svensk eller utländsk bank. Det är emittenten som betalar ut eventuell avkastning till investeraren efter löptidens slut och som garanterar kapitalskyddet i en kapitalskyddad placering.

Här kan du läsa mer om de emittenter vi använder samt ta del av deras grundprospekt.