Portföljförvaltning

Strivo erbjuder ett antal aktivt förvaltade portföljer skräddarsydda för olika riskprofiler, med målet att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning över tid.

Upptäck fördelarna med expertförvaltning hos Strivo

Vi är specialister på aktiv förvaltning av fondportföljer, anpassade efter olika riskprofiler för att motsvara dina investeringsmål. Vårt engagerade team håller konstant en finger på marknadens puls, genomför strategiska anpassningar och säkerställer att ditt kapital är optimalt allokerat, med hänsyn till marknadens dynamiska natur.

När du samarbetar med Strivo, står din ekonomiska framgång i fokus. Vi navigerar genom investeringsvärldens komplexitet och omvandlar möjligheter till konkreta fördelar för dig.

Vänligen notera att även om Strivos portföljhantering prioriterar miljörelaterade och sociala aspekter, är inte hållbara investeringar det primära målet. Trots detta utgör en betydande del av investeringarna i våra fondportföljer värden som främjar hållbarhet.

Påbörja din resa mot ekonomisk tillväxt med oss redan idag!

Våra förvaltningstjänster

Portfölj Balanserad

Strivo Balanserad är en aktiv fondportfölj för dem som önskar försiktig marknadsexponering med potential för stabil och långsiktig tillväxt. Basen består av räntebärande och alternativa fonder. Aktiefonder kan utgöra upp till 70 procent, men detta utnyttjas sällan fullt ut.

Portfölj Offensiv

Strivo Offensiv är en aktiv fondportfölj som riktar sig till investerare eftersträvande högre potentiell avkastning med ökad risk. Beroende på marknadsläge fokuserar portföljen på aktie- och hedgefonder eller skiftar till kapitalbevarande alternativ, med upp till 100 procent aktieinnehav.

Portfölj Aggressiv

Strivo Aggressiv är en aktiv fondportfölj med fokus på maximal avkastning. Portföljen passar investerare som är villiga att ta en hög risk. Beroende på marknadsläge fokuserar portföljen på aktie- och hedgefonder, men kan också allokera till kapitalbevarande alternativ.

Förvaltningsprocessen

Förvaltningsprocessen som ligger till grund för vår portföljförvaltning kan delas in i tre huvudsakliga steg:

1.

I första steget fastställs portföljens kärnstruktur genom att bestämma den optimala exponeringen mot olika tillgångsslag. Målet är att skapa en stabil grund som överensstämmer med investerarens risktolerans och avkastningsmål.

2.

I detta steg justeras portföljen för aktuella marknadsmöjligheter, prioriterande särskilda regioner eller sektorer. Genom att göra dessa taktiska val optimeras den potentiella avkastningen inom den strategiska ramen.

3. 

I det tredje steget breddas portföljens räckvidd genom att integrera mer exotiska tillgångsslag, så som mix- och hedgefonder. Sådan exponering kompletterar aktie- räntefonder, bidrar till diversifiering, minskar volatilitet och stärker portföljens motståndskraft.

Ansvarig portföljförvaltare

Peter Eklöf är anställd på Strivo sedan 2023 och har dessförinnan varit på Svensk Värdepappersservice sedan 2015 som ansvarig för bolagets portföljförvaltning. Peter har mer än 30 års erfarenhet av finansbranschen, huvudsakligen som analytiker och förvaltare. Bland tidigare arbetsplatser finns Veckans Affärer, Swedbank, Skandiabanken och SEB. På SEB förvaltade Peter bland annat Special Clients-portföljen, en diskretionär portfölj med ett likaviktat benchmark (s.k. ”smart beta”) med framgång. I genomsnitt slog portföljen Stockholmsbörsen med drygt en halv procent per år under elva år.

Förvaltningsfilosofi

Med sex större börsnedgångar under sina år i branschen är Peter väl medveten om vikten av att undvika kraftiga nedgångar snarare än att försöka optimera avkastningen till varje pris. Många förvaltare söker alfa (överavkastning), men i längden anser Peter att det är viktigare att bevaka, och vid behov parera, beta (hur marknaderna går). Exempelvis finns det många bra Sverigefonder med duktiga förvaltare och i stället för att försöka konkurrera med dessa med en egen aktieportfölj använder Peter fonderna som byggstenar i en mer omfattande portfölj och koncentrerar sig på val av marknader i stället för val av aktier. Peters förvaltningsstil är i hög grad präglad av ”stilagnosticism”, vilket innebär att han inte begränsar sig till någon speciell förvaltningsmetodik. Tidigare har både teknisk analys och olika kvantitativa metoder visat sig vara användbara komplement till fundamental analys i förvaltningen.

Peter Eklöf

Peter Eklöf

Portföljförvaltare

Strivobloggen

Makrokommentar september

September präglades av ekonomisk osäkerhet med tydliga kontraktionssignaler från Sverige och Tyskland, en stadig men spänd situation i USA, och blandade signaler från Kina.

Läs mer