Strivo lanserar Emission 2023:6

Nu lanseras Strivos höstemission, innehållandes en bred palett av placeringar med olika teman och avkastningsprofiler.

Efter en stark vår och sommar blev börsmånaden augusti en påminnelse om vikten av en diversifierad portfölj. De rådande marknadsförhållandena ger fortsatt goda förutsättningar för såväl kapitalskydd som placeringar med kreditexponering. I Emission 2023:6 har dessa egenskaper kombinerats i en kreditlänkad placering med ett partiellt kapitalskydd på 65 procent. Spana in 2917 Räntebevis Intrum med 65% Skydd för mer information!

Emission 2023:6 innehåller totalt 15 olika placeringar fördelade på casen Grundutbud och Alternativ Exponering.

Sista teckningsdag är den 6 oktober 2023.

Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.