UBS AG ersätter Credit Suisse som indexsponsor för volatilitetsindex

Med anledning av föreslagna förändringar i metodologin för beräkning och publicering av volatilitetsindex med Credit Suisse International (CSI) som indexsponsor, erbjöds investerare möjligheten att senast den 17 juni att lämna synpunkter på framlagda ändringsförslag. Detta datum har nu passerat och Credit Suisse kommunicerar därmed det fastställda beslutet.

Läs mer

Intrum annonserar refinansieringsplan

Intrum har i dag presenterat villkoren för en potentiell refinansieringstransaktion för att stärka bolagets kapitalstruktur. Strivo vill uppmärksamma investerare på att om refinansieringsplanen realiseras kan detta komma att innebära en kredithändelse i räntebevis Intrum. Fastställandet av en eventuell kredithändelse sker av ISDA (the International Swaps and Derivatives Association) beslutande kommitée. Strivo följer fortsatt händelseutvecklingen i Intrum.

Läs mer