Strivo fyller 15 år!

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.

Sedan Strivos första emission 2009 har drygt 1 000 publika placeringar gått till förfall. Av dessa har 83 procent genererat en positiv avkastning och 10 procent har återbetalat nominellt belopp. Siffrorna står sig väl i jämförelse med konventionella börsinvesteringar – särskilt imponerande med tanke på att den absoluta majoriteten av Strivos placeringar har inbyggda skydd på nedsidan vilket innebär en lägre risk än en traditionell investering på börsen.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.