Halvårsrapporter Trackercertifikat: Mars 2022

Under det fjärde kvartalet 2021 samt inledningen på 2022 har marknaden varit minst sagt turbulent. Inflationsoro, stigande räntor, och ett kraftigt försämrat säkerhetsläge i Östeuropa, har bidragit till en högre volatilitet och sjunkande aktievärderingar på börsen. Den 1 mars 2022 genomfördes ombalanseringar i tre av Strivos börshandlade trackercertifikat.

Trackercertifikat E-sport

E-sport är en förkortning av “elektronisk sport” och är ett samlingsnamn för tävlingar som utförs i en virtuell miljö. Det kan handla om Tv-spel, datorspel, Virtual Reality (VR) eller mobilspel.

"Vid ombalanseringen den 1 mars 2022 byttes sju bolag ut i korgen och alla bolag ombalanserades till en vikt om 5% vardera. De sju bolag som ersattes i korgen var Bandai Namco, Keywords Studios, Huya, Konami, Netease, Neowiz och Klab. Ersättande bolag var Ncsoft, Joycity, Gamania, Pearlabyss, CD Projekt, Take-Two samt Ubisoft."

Läs mer

Trackercertifikat Vätgas

Vätgas är en energibärare, precis som elektricitet. EU identifierar grön vätgas som en nyckelfaktor till att uppnå den klimatneutralitet som unionen utlovat till 2050.

"Vid ombalanseringen den 1 mars 2022 byttes två bolag ut inom korgen och alla bolag ombalanserades till en vikt om 6,67% vardera. De två bolag som ersattes i korgen var Bloom Energy samt Siemens Energy. Ersättande bolag var Uniper samt Xcel Energy."

Läs mer

Trackercertifikat Cybersäkerhet

Inom segmentet cybersäkerhet ryms bolag som utvecklar olika typer av skyddssystem mot s.k. cyberattacker, dvs digitala attacker mot företag eller privatpersoner.

"Vid ombalanseringen den 1 mars 2022 byttes 6 bolag ut i korgen och alla bolag ombalanserades till en vikt om 6,67 procent vardera. De 6 bolag som ersattes i korgen var Change Inc, Cognyte Software, Telos Corp, Everbridge, Commvalut Systems och Radward Ltd. Ersättande bolag var Caci International, Sentinelone Inc, Zscaler, Okta, Nextdc samt Liveramp Holdings."

Läs mer

 

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.