Deutsche Bank: Alfred Berg Income A SEK byts ut i volatilitetsjusterade index

Deutsche Bank Index Quant (DBIQ) har fattat ett slutgiltigt beslut rörande en tidigare störningshändelse i volatilitetsjusterade index relaterat till Alfred Berg Income A SEK. Beslutet innebär att fonden kommer att bytas ut mot tre ersättande fonder.

Strivo har tidigare informerat om att Deutsche Bank Index Quant (DBIQ), i egenskap av indexadministratör, utreder en potentiell störningshändelse för volatilitetsjusterade index där fonden Alfred Berg Income A SEK ingår.

Bakgrunden är att fondförvaltaren har infört så kallad "swing pricing”, vilket är en metod för prissättning av fondandelar vid stora handelsflöden. Swing pricing tillåter fondförvaltaren att i vissa situationer utföra köp- och inlösenordrar till ett pris som skiljer sig från fondens aktuella NAV-kurs.

DBIQ har nu fattat beslut om en slutlig åtgärd som kommer att träda i kraft från och med den 26 maj 2023. Åtgärden innebär att Alfred Berg Income kommer att ersättas av en korg bestående av Pareto ESG Global Corporate Bond A, Case Räntefond Investment Grade samt Norron Sustainable Preserve RC SEK.

Nedan finns en lista på vilka av Strivos placeringar som påverkas. För mer information, vänligen se emittenten Deutsche Banks notis till värdepappersinnehavare eller kontakta din säljkontakt på Strivo.

Placering

ISIN

Underliggande index

Notice to holder

2606 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong

SE0017485337

DBXENBFB

PDF

2611 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong

DE000DM34GM5

DBXENBFB

PDF

2612 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong

DE000DM34GN3

DBXENBFB

PDF

2630 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong

DE000DM34GP8

DBXEABMA

PDF

2631 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong

DE000DM34GQ6

DBXEABMA

PDF

2640 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong

SE0017768559

DBXEABMA

PDF

2659 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong

DE000DM34GU8

DBXEABMA

PDF

2668 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong

SE0017911696

DBXEABSP

PDF

2669 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong

DE000DM34GY0

DBXEABSP

PDF

2727 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong

SE0018535585

DBXEABSP

PDF

2728 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong

DE000DM34G05

DBXEABSP

PDF

2752 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong

DE000DM34G13

DBXEABMA II

PDF

2754 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong

SE0018767857

DBXEABMA II

PDF

 

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.