Aktuella villkor emission 2022:9

Till följd av den senaste tidens starka börsutveckling samt kraftigt sjunkande långräntor efter bl.a. ECB:s räntebesked publiceras härmed en extra uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Läs mer