Ny Indienfond på Strivos Fondlista

Vi har sett ett ökat intresse för den indiska marknaden bland våra depåkunder och är därför glada att kunna utöka Fondlistan med ytterligare en fond med exponering mot Indien: C WorldWide India.

Läs mer