Lansering av placering nummer 3 000

Tillsammans med representanter från emittenten BNP Paribas, den underliggande fonden PriorNilsson samt distributörer besökte vi Nasdaq för att uppmärksamma Strivos placering nummer 3000: ”Fondobligation Idea”. Fondobligation Idea är en 100 procent kapitalskyddad placering som ger exponering mot en strategi på hedgefonden PriorNilsson Idea. Deltagandegraden fastställdes vid upphandling till hela 367 procent.

Lanseringen sammanfaller med en annan milstolpe, nämligen Strivos 15-årsjubileum. Strivo grundades 2009 med ambitionen att tillgängliggöra alternativa investeringslösningar till en bredare publik och på ett tydligare sätt, vilket vi nu gjort framgångsrikt under 15 år.

Strukturerade placeringar kan konstrueras på många olika sätt vad gäller marknadsexponering, avkastningsmöjlighet och risk. Med investeraren i fokus skräddarsys Strivos placeringar i samråd med emittenten utefter rådande marknadsläge. I takt med att marknaden förändrats har också produktutbudet förändrats. Yttre omständigheter som handelskonflikter, centralbankspolitik och presidentval har skapat både utmaningar och möjligheter och tvingat oss att hela tiden vara innovativa och vrida och vända på alla placeringarnas parametrar. Högre räntor har på senare tid gett oss möjligheten att återigen erbjuda 100 procent kapitalskydd, något som uppskattas av våra kunder.  

Sedan Strivos första emission 2009 har drygt 1 000 publika placeringar gått till förfall. Av dessa har 83 procent genererat en positiv avkastning och 10 procent har återbetalat nominellt belopp. Siffrorna står sig väl i jämförelse med konventionella börsinvesteringar – särskilt imponerande med tanke på att den absoluta majoriteten av Strivos placeringar har inbyggda skydd på nedsidan vilket innebär en lägre risk än en traditionell investering på börsen.

Månadsspara i Strivos diskretionära portföljer

21 maj 2024

Hos Strivo kan du månadsspara i ett stort antal fonder, men också i vår diskretionära portföljförvaltning. Månadssparande ger dig möjligheten att bygga upp ditt kapital i förvaltningen över tid, även med små belopp.

Placeringar vi minns: OMX Express

20 maj 2024

Den 20 maj 2009 är en viktig dag i Strivos historia - Strivo lanserar sin första emission någonsin och därmed startar teckningsperioden för företagets absolut första placeringar. Denna dag utgör startskottet för en lång rad efterföljande emissioner med innovativa strukturerade placeringar där kunskap i kombination med kundens intresse ständigt legat i fokus.

Portföljförvaltningen investerar i försvar och säkerhet

16 maj 2024

Strivo erbjuder ett antal olika aktivt förvaltade fondportföljer med olika avkastnings- och riskprofiler för att möta våra kunders skiftande investeringsbehov. Vårt team bevakar konstant marknaden, genomför strategiska anpassningar och säkerställer att ditt kapital är optimalt allokerat, med hänsyn till marknadens dynamiska natur.