Strivobloggen

Läs våra senaste blogginlägg nedan.

Placeringar vi minns: OMX Express

Den 20 maj 2009 är en viktig dag i Strivos historia - Strivo lanserar sin första emission någonsin och därmed startar teckningsperioden för företagets absolut första placeringar. Denna dag utgör startskottet för en lång rad efterföljande emissioner med innovativa strukturerade placeringar där kunskap i kombination med kundens intresse ständigt legat i fokus.

Läs mer

Portföljförvaltningen investerar i försvar och säkerhet

Strivo erbjuder ett antal olika aktivt förvaltade fondportföljer med olika avkastnings- och riskprofiler för att möta våra kunders skiftande investeringsbehov. Vårt team bevakar konstant marknaden, genomför strategiska anpassningar och säkerställer att ditt kapital är optimalt allokerat, med hänsyn till marknadens dynamiska natur.

Läs mer

Flexibilitet i diskretionär portföljförvaltning

Med vår diskretionära portföljförvaltning får du möjlighet att ta del av vårt breda utbud av värdepapper, bestående av över 1 000 nettohandlade fonder från många olika fondförvaltare, utan att själv behöva fatta några löpande investeringsbeslut.

Läs mer

Förvaltarkommentar portföljförvaltning april

Aktiemarknaderna har backat under månaden, men skillnaderna har varit stora. Strivos diskretionära portföljer har dock fortsatt att utvecklas marginellt bättre än respektive jämförelseindex. Balanserad steg med 0,1 procent, Offensiv med 0,2 procent och Aggressiv med 0,1 procent. Sedan årsskiftet har den absoluta avkastningen dock legat på en hög nivå med 5,9, 7,7 samt 9,1 procent, vilket är bättre än jämförelseindexen.

Läs mer

Fördelarna med diskretionär portföljförvaltning

Strivo kom i november 2023 överens med Svensk Värdepappersservice (SVP) om att förvärva SVP:s diskretionära portföljförvaltningstjänst. Björn Johansson, ansvarig över investeringstjänsten hos Strivo, berättar mer om fördelen med diskretionär förvaltning för både rådgivare och kunder.

Läs mer

Lansering av placering nummer 3 000

Tillsammans med representanter från emittenten BNP Paribas, PriorNilsson samt distributörer besöker vi Nasdaq för att uppmärksamma Strivos 3000:e placering Fondobligation Idea, som vi tillsammans konstruerat och distribuerat.

Läs mer

Placeringar vi minns: Fondobligation Frontier Markets

Sedan starten för 15 år sedan har Strivo givit ut över 3 000 placeringar.  Strukturerade placeringar kan konstrueras på många olika sätt vad gäller exempelvis marknadsexponering, avkastningsmöjlighet och risk. Med investeraren i fokus skräddarsys Strivos placeringar i samråd med emittenten utefter rådande marknadsläge. Hur träffsäker analysen var och hur placeringen faktiskt utvecklas vet vi dock först när hela eller en större del av placeringens löptid har passerat. Det blir därav intressant att emellanåt vända blicken bakåt och utvärdera tidigare utgivna strukturerade placeringar. I detta inlägg ska vi titta på 1818 Fondobligation Frontier Markets.

Läs mer

Förvaltarkommentar portföljförvaltning mars

Enligt säsongsmönstret är mars den sämsta av de ”bra” månaderna, vilket kanske låter intetsägande, men historiskt har flera större nedgångar inletts just under månaden. I år har dock finansmarknaderna på det hela taget utvecklats mycket starkt och Strivos diskretionära portföljer har hängt med och gått marginellt bättre än jämförelseindexen.

Läs mer