"Allokering för tillfället viktigare än aktieval"

Strivo erbjuder ett antal olika aktivt förvaltade fondportföljer med olika avkastnings- och riskprofiler för att möta våra kunders skiftande investeringsbehov. Vårt team bevakar konstant marknaden, genomför strategiska anpassningar och säkerställer att ditt kapital är optimalt allokerat, med hänsyn till marknadens dynamiska natur.

Under mars har flera mindre affärer gjorts i portföljerna. Läget på den svenska aktiemarknaden kan ifrågasättas och därför ökas vikterna i blandfonden Sensor Sverige Select och hedgefonden PriorNilsson Idea. I ett läge där allokering blir viktigare än aktieval har dessa två fonder historiskt visat sig vara bra komplement.

Småbolag har varit en framgångshistoria i Sverige under de senaste månaderna, men inte riktigt på andra håll som exempelvis i USA. Didner & Gerge US Small and Microcap har visat sig vara en lyckosam stock-picking-fond, trots att inte marknaden har bidragit. Vi hoppas på ändring framöver.

Att hitta exponering mot Emerging Markets är inte enkelt, huvudsakligen till följd av Kinas bedrövliga utveckling som förväntas mer eller mindre fortsätta. Kreditfonden Man GLG Emerging Markets Corporate Credit har ståtat med hög riskjusterad avkastning och under förra året använde fonden faktiskt problemen på den kinesiska fastighetsmarknaden till att tjäna pengar genom att gå kort (alltså en slags ”blankning).

Lansering av placering nummer 3 000

12 april 2024

Tillsammans med representanter från emittenten BNP Paribas, PriorNilsson samt distributörer besöker vi Nasdaq för att uppmärksamma Strivos 3000:e placering Fondobligation Idea, som vi tillsammans konstruerat och distribuerat.

Placeringar vi minns: Fondobligation Frontier Markets

02 april 2024

Sedan starten för 15 år sedan har Strivo givit ut över 3 000 placeringar.  Strukturerade placeringar kan konstrueras på många olika sätt vad gäller exempelvis marknadsexponering, avkastningsmöjlighet och risk. Med investeraren i fokus skräddarsys Strivos placeringar i samråd med emittenten utefter rådande marknadsläge. Hur träffsäker analysen var och hur placeringen faktiskt utvecklas vet vi dock först när hela eller en större del av placeringens löptid har passerat. Det blir därav intressant att emellanåt vända blicken bakåt och utvärdera tidigare utgivna strukturerade placeringar. I detta inlägg ska vi titta på 1818 Fondobligation Frontier Markets.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning mars

02 april 2024

Enligt säsongsmönstret är mars den sämsta av de ”bra” månaderna, vilket kanske låter intetsägande, men historiskt har flera större nedgångar inletts just under månaden. I år har dock finansmarknaderna på det hela taget utvecklats mycket starkt och Strivos diskretionära portföljer har hängt med och gått marginellt bättre än jämförelseindexen.