MiFID II

Starkare kundskydd

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) är regler för hur finansiella institut i Europa ska arbeta med placeringar och placeringsrådgivning. Huvudsyftet med lagstiftningen är att öka transparensen på finansmarknaden och göra det lättare att jämföra investeringstjänster. Regelverket började gälla den 3 januari 2018. Nedan återfinns några exempel på hur MiFID II påverkar dig som kund.

Tydligare redovisning av avgifter

Med MiFID II förtydligas informationen om kostnader och andra avgifter vid handel med finansiella instrument. Information om kostnader finns tydligt specificerat i marknadsföringsmaterialet samt i prislistan på Strivos hemsida.

Produktstyrning och kundklassificering

För att säkerställa att du som kund erbjuds produkter av hög kvalité har Strivo en gediget utformad process för produktframtagning. Processen ska även säkra att rätt typ av finansiellt instrument hamnar i rätt kunds händer. Strivo har, i enlighet med MiFID II, utformat en målgruppsklassificering för sina kunder. Vidare fastställs relevant distributionsstrategi för respektive målgrupp.

Krav på LEI-kod för juridiska personer

MiFID II innebär ett utökat krav på rapportering till myndigheter inom EU. Bland annat ska alla juridiska personer identifieras med en så kallad LEI (Legal Entity Identifier) vid transaktioner i finansiella instrument. Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper. Företagen ansvarar själva för införskaffandet av LEI-koden vilket måste ske från en auktoriserad LEI-utfärdare.

Meddelande vid värdeminskning i din depå

Har du en diskretionärt förvaltad ISK/depå eller innehav i hävstångsinstrument kommer du att få ett meddelande från Strivo om värdet i din ISK/depå eller hävstångsinstrument har minskat med 10 procent eller mer. Enligt lag är Strivo skyldig att meddela dig om värdeminskningen.

Nyheter