Bästa orderutförande

I linje med EU direktiv 2014/65/EU genomför Strivo relevanta åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för våra kunder i samband med exekvering av ordrar på Strivos handelsplattform eller kundtransaktioner som vidarebefordras till andra institut för exekvering.

Nyheter