Bästa orderutförande

I linje med EU direktiv 2014/65/EU genomför Strivo relevanta åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för våra kunder i samband med exekvering av ordrar på Strivos handelsplattform eller kundtransaktioner som vidarebefordras till andra institut för exekvering.

Nyheter

Information gällande Apex 2019

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Läs mer

Strivo fyller 15 år!

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.

Läs mer