Välkommen till Strivo

Vi hette tidigare Strukturinvest, vilket passade bra med tanke på de finansiella produkter vi hade att erbjuda. Sedan dess har vi både utvecklats och vuxit, och vårt erbjudande är numera mycket mer omfattande.

Vi har gjort oss kända för att erbjuda finansiella produkter som utmärker sig, och vi gör det via en innovativ, digital plattform. Vårt mål är att Strivos sparprodukter ska vara marknadens bästa – oavsett om det är våra egna lösningar eller andras. Namnet är nytt, men allt annat är sig likt. Vi fortsätter att vara den innovativa utmanaren på finansmarknaden.

Vi gör det komplexa enkelt

Finansiella produkter är ofta komplexa. Det gäller inte minst de mest lönsamma sparprodukterna. Strivo gör dessa komplexa produkter tillgängliga för alla.

Innovativ depåplattform

Strivos digitala plattform är banbrytande och innovativ. Den är helt central för att vi ska kunna erbjuda de bästa finansiella lösningarna.

Finans utan fördomar

Strivo gör ingen skillnad på egna produkter och andras, vilket gör att vi sticker ut i finansbranschen. Vårt mål är helt enkelt att erbjuda de bästa sparprodukterna, och då spelar det ingen roll om det är våra egna eller andras.

Ett välgrundat namnbyte

Nytt namn, men samma människor. Du kommer att känna igen dig. Med det sagt kommer vi ändå att ta tillfället i akt och låta namnbytet bli en anledning att bli ännu bättre.

Depåkund?

Som depåkund hos oss behöver du inte göra någonting. Namnbytet innebär ingen skillnad i vare sig avtal eller villkor. Vårt samarbete med din finansiella rådgivare fortsätter i samma utsträckning som tidigare och ditt depåinnehav är precis lika säkert som innan.

Emission 2022:3 tecknas till den 31 maj 2024

Teckningsperioden stänger om 39 dagar.
Våra tjänster

Finansiella tjänster som utmärker sig

Strivo eftersträvar att alltid erbjuda de bästa finansiella tjänsterna och produkterna. Vi gör det via en smart, banbrytande plattform som vi är ensamma om. Många av de riktigt bra sparprodukterna är komplexa, men vi gör dem tillgängliga. Det är vi experter på.