Villkorsuppdatering kreditplaceringar emission 2022:8

Emission 2022:8 tecknas till och med den 15 december. Nedan finner du en villkorsuppdatering av emissionens kreditlänkade placeringar.

De senaste veckornas marknadsklimat har kännetecknats av ökad riskaptit, med stigande aktiekurser och fallande kreditspredar som följd. Detta förstärktes under torsdagen när amerikanska inflationssiffror kom in på en lägre nivå än marknadens förväntningar. Mot bakgrund av detta ligger de aktuella villkoren för emissionens kreditbevis just nu kring sina lägstanivåer.

Namn ISIN Indikerat Minumum Aktuella
2760 Räntebevis Stena SE0018533812 8,00% 6,50% 8,50%
2761 Räntebevis Intrum SE0018533804 9,00% 6,50% 9,00%
2762 Kreditbevis Europa High Yield SE0019070285 7,50% 6,00% 6,00%
2763 Kreditbevis USA High Yield SE0019070459 7,00% 5,50% 5,50%

 

Vi kommer inom kort att lansera kompletterande placeringar med högre kupongnivåer. För mer information, vänligen kontakta din säljkontakt på Strivo.

Handelsstatistik vecka 47

28 november 2022

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Aktuella villkor emission 2022:8

21 november 2022

Emission 2022:8 tecknas till och med den 15 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Handelsstatistik vecka 46

21 november 2022

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.