Villkorsuppdatering kreditplaceringar emission 2022:8

Emission 2022:8 tecknas till och med den 15 december. Nedan finner du en villkorsuppdatering av emissionens kreditlänkade placeringar.

De senaste veckornas marknadsklimat har kännetecknats av ökad riskaptit, med stigande aktiekurser och fallande kreditspredar som följd. Detta förstärktes under torsdagen när amerikanska inflationssiffror kom in på en lägre nivå än marknadens förväntningar. Mot bakgrund av detta ligger de aktuella villkoren för emissionens kreditbevis just nu kring sina lägstanivåer.

Namn ISIN Indikerat Minumum Aktuella
2760 Räntebevis Stena SE0018533812 8,00% 6,50% 8,50%
2761 Räntebevis Intrum SE0018533804 9,00% 6,50% 9,00%
2762 Kreditbevis Europa High Yield SE0019070285 7,50% 6,00% 6,00%
2763 Kreditbevis USA High Yield SE0019070459 7,00% 5,50% 5,50%

 

Vi kommer inom kort att lansera kompletterande placeringar med högre kupongnivåer. För mer information, vänligen kontakta din säljkontakt på Strivo.

Frågor & svar avseende UBS förvärv av Credit Suisse

24 mars 2023

Med anledning av UBS:s förvärv av krisdrabbade Credit Suisse har vi sammanställt ett antal frågor och svar. Informationen är framtagen med fokus på strukturerade placeringar emitterade av Credit Suisse.

UBS köper Credit Suisse

20 mars 2023

Under söndagskvällen tillkännagav UBS att man köper Credit Suisse för CHF 0.76 per aktie i en affär motsvarande 34 miljarder kronor.