Utbetalning av tilläggsbelopp för kreditobligationer

Ingen kredithändelse i bolaget Casino Guichard-Perrachon. Tilläggsbelopp betalas ut till innehavare av kreditobligationer emitterade av Danske Bank och Société Générale.

Inom ramen för de kreditobligationer som emitterats av Danske Bank och Société Générale, har det nu bekräftats att ingen kredithändelse inträffat i bolaget Casino Guichard-Perrachon SA. Som en följd av detta kommer ett "tilläggsbelopp" att betalas ut enligt tabellen nedan:

 

Placering ISIN Emittent Återbetalningsdag Tilläggsbelopp
1806 Kreditobligation Europa HY SE0011205319 Societe Genrale 2023-08-15 11.35%
1863 Kreditobligation Europa HY SE0010947630 Danske Bank 2023-08-16 11.34%
1842 Kreditobligation Europa HY SE0010947556 Danske Bank 2023-08-16 11.36%
1798 Kreditobligation Europa HY SE0010947291 Danske Bank 2023-08-16 6.83%

 

Vi tackar för ert tålamod och kan bekräfta att situationen inte resulterat i några finansiella förluster för investerare. För mer information eller frågor, vänligen kontakta oss.

Vänliga hälsningar,
Strivo

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.