Uppdateringar i Prislistan

Strivo uppdaterar sin prislista från och med 12 januari 2022. Den nya prislistan bifogas till detta meddelande.

Vi uppdaterar vår prislista för att du som kund skall få en ökad transparens avseende kostnader och avgifter som uppkommer i ditt engagemang hos Strivo.  

Behöver jag som kund göra någonting?
Nej, du behöver inte göra någonting om du accepterar den nya prislistan.

Om du inte accepterar den nya prislistan eller om du har frågor, är du välkommen att ta kontakt med oss via kundsupport@strivo.se.

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.