Uppdateringar i Prislistan

Strivo uppdaterar sin prislista från och med 12 januari 2022. Den nya prislistan bifogas till detta meddelande.

Vi uppdaterar vår prislista för att du som kund skall få en ökad transparens avseende kostnader och avgifter som uppkommer i ditt engagemang hos Strivo.  

Behöver jag som kund göra någonting?
Nej, du behöver inte göra någonting om du accepterar den nya prislistan.

Om du inte accepterar den nya prislistan eller om du har frågor, är du välkommen att ta kontakt med oss via kundsupport@strivo.se.

Aktuella villkor emission 2023:6

02 oktober 2023

Emission 2023:6 tecknas till och med den 6 oktober. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.