Uppdateringar i Prislistan och Allmänna bestämmelser för depå

Strivo uppdaterar sin prislista från och med 18 februari 2024. Den nya prislistan bifogas till detta meddelande. Allmänna bestämmelser för depå uppdateras också i samband med detta och bifogas i detta meddelande. 

Behöver jag som kund göra någonting?
Nej, du behöver inte göra någonting om du accepterar den nya prislistan och bestämmelser. 

Om du inte accepterar de nya villkoren eller om du har frågor, är du välkommen att ta kontakt med oss via kundsupport@strivo.se.

Uppdaterad Prislista

Allmänna bestämmelser för depå

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.