Uppdatering gällande nedgradering av Intrum AB:s kreditbetyg

Som Strivo tidigare kommunicerat har det svenska kredithanteringsbolaget Intrum AB nyligen fått sitt kreditbetyg sänkt av såväl Moodys som S&P.

Moody’s sänkte kreditbetyget från B1 till B2, med negativa framtidsutsikter. Moody’s framhåller att en stabilisering av Intrums kreditbetyg kan uppnås om bolaget framgångsrikt genomför sin omstruktureringsplan utan ytterligare försämring av skuldsättningsgraden. Det är dock viktigt att notera att det finns en risk för ytterligare nedgraderingar om planerade refinansieringar av utestående lån under perioden 2024-2025 inte realiseras på ett gynnsamt sätt.

S&P har också sänkt sin betygsättning av Intrum från BB till BB-med stabila utsikter, vilket var något bättre än vad marknaden hade befarat. Intrum anses ha tillräcklig likviditet för att hantera sina skulder fram till 2024, men de större obligationsförfallen som väntar 2025 utgör en betydande utmaning. Se även tidigare inlägg som publicerats på vår hemsida.

Det är viktigt att förstå att ett sänkt kreditbetyg inte innebär att en kredithändelse har inträffat. En kredithändelse definieras vanligtvis som konkurs, rekonstruktion eller underlåtenhet att betala. En nedgradering av kreditbetyget fungerar snarare som en indikator på att marknaden bedömer att risken för framtida betalningsproblem har ökat, vilket i sin tur har påverkat kreditspreaden (CDS) för Intrum.

En ökad kreditspread innebär att marknadsvärdet på ett räntebevis med exponering mot Intrum kommer att minska proportionellt med den ökade kreditrisken. Detta påverkar även möjligheten till en högre kupongränta för nya placeringar, vilket fungerar som en indikation på den ökade risken. Ytterligare information om kreditlänkade placeringar och kreditrisk finner du i Strivo Academy.

Strivo Academy: Kreditlänkade placeringar

Strivo Academy: Credit Default Swaps (CDS)

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.