Uppdatering angående händelseutvecklingen i Credit Suisse

Credit Suisses aktie faller kraftigt efter oro kring bankens finansiella hälsostatus.

Den schweiziska storbanken Credit Suisses aktie handlades kraftigt ned på måndagen efter en tilltagande oro kring bankens finansiella hälsotillstånd. Samtidigt som aktien dalar har spreaden i bankens så kallade kreditswappar noterat nya rekordnivåer. Kreditswappar, eller CDS:er (Credit Default Swap), är ett finansiellt instrument som används av investerare för att skydda sig mot kreditförluster.

Enligt uppgifter till Financial Times ska seniora chefer på Credit Suisse ha tillbringat helgen med att försäkra kunder, motparter och investerare om den schweiziska bankens likviditet och kapitalposition som svar på farhågor om dess finansiella styrka.

Läget är i skrivande stund mycket ovisst och flera analytiker pekar på svårigheten att urskilja fakta från brus och rena rykteskedjor.

Enligt nätbanken Swissquotes analytiker Ipek Ozkardeskaya är det ett osannolikt utfall att Credit Suisse skulle gå omkull. Enligt henne är banken "too big to fail" – alltså så stor att en konkurs skulle medföra systemhotande konsekvenser och således skulle räddas till varje pris.

Credit Suisses vd Ulrich Körner har i interna mejl försökt lugna personalen genom att poängtera bankens, enligt honom, starka kapital- och likviditetspositioner.

Enligt Wall Street Journal har banken en kapitalbuffert på 100 miljarder dollar.

Strivo följer naturligtvis utvecklingen noga. Observera att turbulensen kan komma att påverka Strivos placeringar, utfärdade av Credit Suisse, på andrahandsmarknaden. Snabba kursrörelser kan medföra att differenser snabbt kan uppstå mellan indikerat pris på hemsidan och aktuellt marknadsvärde.

Frågor & svar avseende UBS förvärv av Credit Suisse

24 mars 2023

Med anledning av UBS:s förvärv av krisdrabbade Credit Suisse har vi sammanställt ett antal frågor och svar. Informationen är framtagen med fokus på strukturerade placeringar emitterade av Credit Suisse.

UBS köper Credit Suisse

20 mars 2023

Under söndagskvällen tillkännagav UBS att man köper Credit Suisse för CHF 0.76 per aktie i en affär motsvarande 34 miljarder kronor.