Uppdaterad information gällande återbetalning för kreditobligation med Danske Bank

Emittenten Danske Bank har beslutat att justera återbetalningen för tre kreditobligationer där Casino Guichard-Perrachon SA ingår.

Den 28:e juni 2023 inkom en fråga till Credit Derivatives Determinations Committee (DC) ifall det skett en kredithändelse (betalningsinställelse) i den franska detaljhandelskedjan Casino Guichard-Perrachon SA. Inget beslut togs i samband med DC sammanträdande den 6:e Juli 2023 och utkomsten är därmed fortsatt oviss. Casino Guichard-Perrachon SA ingår i tre kreditobligationer emitterade av Danske Bank för vilket ytterligare en kredithändelse påverkar återbetalningsbeloppet samt den sista räntebetalningen. Danske Bank har därför beslutat att betala ut återbetalningsbeloppet samt räntebetalningen på tidigare annonserade nya återbetalningsdag, med antagande att det sker en kredithändelse i Casino Guichard-Perrachon SA. Detta i väntan på ett beslut om kredithändelse av DC. Om det fastställs att det ej har skett en kredithändelse betalar Danske Bank resterande belopp vid ett senare tillfälle.

Berörda placeringar: 

Namn ISIN Ordinarie återbetalningsdag Ny återbetalningsdag
1798 Kreditobligation Europa High Yield SE0010947291 2023-07-10 2023-08-01
1842 Kreditobligation Europa High Yield SE0010947556 2023-07-10 2023-08-01
1863 Kreditobligation Europa High Yield SE0010947630 2023-07-10 2023-08-01

 

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.