UBS uppdaterar dokumentationen

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Enligt den nya Prospektförordningen 3 (PR3) måste finansiella mellanhänder (distributörer) informera sina investerare, som har köpt eller tecknat värdepapper via ett pågående offentligt erbjudande, om publiceringen av tillägget och investerarnas rätt att dra sig ur fram till och med 12 december 2023.

Tillägget syftar till att:

  • Uppdatera informationen om UBS med senaste kvartalsrapporten publicerad 7 december 2023 för tredje kvartalet 2023 ("UBS Group Third Quarter 2023 Report" och “UBS AG Third Quarter 2023 Report”)
  • Uppdatera information i registreringsdokumentationen 2023 och medföljande appendix.
  • Uppdatera information i basprospektet som baserades på registreringsdokumentationen 2022 och medföljande appendix.
  • Uppdatera information i den engelska och tyska sammanfattningen i avsnittet ”Nyckelinformation om Emittenten”.

Observera att ni kan hitta hela tillägget via länken nedan.

Kontakta Strivos kundtjänst för mer information.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.