Strivo utökar utbudet onoterade aktier

Hos Strivo kan du handla onoterade aktier med förvaring i en depåförsäkring. Nu utökas utbudet av onoterat i välkända och eftertraktade företag.

Strivo kompletterar nu sitt utbud av alternativa investeringsprodukter med utvalda onoterade aktier i välkända företag. Detta steg är en del av vår strävan att förbättra produkterbjudandet till våra försäkringsdepåkunder. Aktierna kan förvaras i depåförsäkring hos Strivo, med en säkerställd värdering från oberoende värderingsinstitut.

Onoterade aktier handlas inte på en reglerad marknadsplats och därför sker handeln på ett annat sätt jämfört med börsnoterade aktier. Genom marknaden för onoterade aktier kan man investera i företag som ännu inte valt att göra en börsnotering. Dessa företag kännetecknas ofta av att vara i en intensiv tillväxtfas, eller att de av andra skäl ännu inte valt att noteras.

Eftersom det saknas en organiserad handelsplats för onoterade aktier, kan det vara svårare att köpa och sälja dem. Om aktierna säljs via ett värdepappersinstitut, uppdateras köp- och säljpriserna manuellt (ofta oregelbundet) vilket kan göra det svårare för investerare att följa prisutvecklingen, jämfört med noterade aktier. Dessutom kan det finnas dagar då omsättning helt saknas, vilket kan komplicera snabba transaktioner.

Hos Strivo handlas onoterade aktier "execution only" och kan förvaras i en depåförsäkring, vilket är en form av kapitalförsäkring. Därmed betalar investeraren en schablonmässig avkastningsskatt i stället för kapitalvinstskatt, vilket innebär att principerna för ägande av dessa aktier liknar de som gäller för ett investeringssparkonto.

De onoterade aktier som vi för närvarande ser handelsflöden i är följande:

  • Einride – arbetar med utveckling av självkörande elektriska fordon, einride.tech
  • Exeger – arbetar med utveckling av patenterad solcellsteknik, exeger.com
  • Klarna – arbetar med betalningslösningar, klarna.se
  • Kry – arbetar med vård och omsorg, kry.se
  • X Shore – utveckling av elektriska båtar, xshore.com
  • Zound Industries – arbetar med konsumentprodukter inom ljud, zoundindustries.com

Kontakta handel@strivo.se för mer information om vilka onoterade aktier som finns tillgängliga för handel samt hur man går till väga för att handla och förvara dessa hos Strivo.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.