Strivo utbetalar 14 miljoner till sina depåkunder

För årets tredje kvartal erhöll Strivos depåkunder en återbäring av fondprovisioner på sammanlagt 14,3 miljoner kronor.

Strivo erbjuder handel i över tusen av Sveriges mest populära fonder till s.k. nettopris, vilket innebär att all fondprovision återbetalas till depåkunderna. I praktiken innebär det att Strivos depåkunder får en betydande rabatt på fondens ordinarie förvaltningsavgift jämfört med om de ägt motsvarande fond via en storbank eller nätmäklare som normalt sett behåller hela fondprovisionen själva.

I dagarna har Strivo betalat ut fondprovisioner avseende tredje kvartalet på sammanlagt 14,3 miljoner kronor till alla depåkunder med fondinnehav.

Att flytta sina fonder från de traditionella storbankerna och nätmäklarna till Strivo kan med andra ord innebära stora besparingar för dig som fondsparar. Förutom rabatterade fonder erbjuder Strivo även andra intressanta placeringsmöjligheter som du normalt sett inte hittar hos storbankerna. Alla placeringar som Strivo erbjuder är nettoprissatta och fria från tredjepartsersättningar.

Läs mer om vårt depåerbjudande här.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.