Strivo utökar produktutbudet med utländska ETF:er

Strivo kompletterar sitt utbud av börshandlade investeringsprodukter med utländska ETF:er.

Som ett led i vår ambition att ständigt förbättra vårt produkterbjudande till våra depåkunder öppnar vi nu för handel i ett 40-tal börshandlade fonder, s.k. ETF:er (”Exchange Traded Funds”), upptagna till handel på Frankfurtbörsen.

Genom de nya ETF:erna erbjuds Strivos kunder nya exponeringar i form av olika underliggande marknader och tillgångsslag och underlättar därmed för ökad portföljdiversifiering.

ETF:er är fonder som handlas direkt över börsen och har under senare år blivit en mycket populär sparprodukt. De är billiga, snabba och lätta att handla med. Till skillnad från traditionella värdepappersfonder, vars kurs normalt sett endast uppdateras en gång per dag, varierar priset för en ETF löpande under handelsdagen.

Kontakta handel@strivo.se för specificerad information om vilka ETF:er som har öppnats. Det går också bra att inkomma med önskemål om att öppna upp för ytterligare.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.