Strivo utökar produktutbudet med utländska ETF:er

Strivo kompletterar sitt utbud av börshandlade investeringsprodukter med utländska ETF:er.

Som ett led i vår ambition att ständigt förbättra vårt produkterbjudande till våra depåkunder öppnar vi nu för handel i ett 40-tal börshandlade fonder, s.k. ETF:er (”Exchange Traded Funds”), upptagna till handel på Frankfurtbörsen.

Genom de nya ETF:erna erbjuds Strivos kunder nya exponeringar i form av olika underliggande marknader och tillgångsslag och underlättar därmed för ökad portföljdiversifiering.

ETF:er är fonder som handlas direkt över börsen och har under senare år blivit en mycket populär sparprodukt. De är billiga, snabba och lätta att handla med. Till skillnad från traditionella värdepappersfonder, vars kurs normalt sett endast uppdateras en gång per dag, varierar priset för en ETF löpande under handelsdagen.

Kontakta handel@strivo.se för specificerad information om vilka ETF:er som har öppnats. Det går också bra att inkomma med önskemål om att öppna upp för ytterligare.

Frågor & svar avseende UBS förvärv av Credit Suisse

24 mars 2023

Med anledning av UBS:s förvärv av krisdrabbade Credit Suisse har vi sammanställt ett antal frågor och svar. Informationen är framtagen med fokus på strukturerade placeringar emitterade av Credit Suisse.

UBS köper Credit Suisse

20 mars 2023

Under söndagskvällen tillkännagav UBS att man köper Credit Suisse för CHF 0.76 per aktie i en affär motsvarande 34 miljarder kronor.