Strivo lanserar uppdaterad Fondlista

Vid årsskiftet lanserar Strivo en uppdaterad Fondlista med drygt 130 courtagefria fonder. Fonderna på Fondlistan är helt nettohandlade, precis som alla andra placeringar som erbjuds inom ramen för Strivos depåtjänst.

Strivo har under hösten gjort en större genomgång av samtliga fonder och fondbolag på Fondlistan. Urvalskriterierna är många, men förvaltningsresultat, efterfrågan, bredden på utbudet samt hållbarhet är några viktiga parametrar som vi tittat på.

Under genomgången har en del fonder på Fondlistan rensats bort. Därmed har vi skapat utrymme för att under 2023 kunna ta in fler nya spännande fonder som våra kunder och samarbetspartners efterfrågar.

Gemensamt för många av de nya fonder som tillkommit på Fondlistan är att de har ett stort fokus på miljö och hållbarhet. Strivo har som ambition att vårt hållbarhetsarbete också tydligt skall avspegla sig i de investeringsalternativ som vi erbjuder till våra depåkunder.

Precis som tidigare går det bra att via autogirodragningar från externt bankkonto månadsspara i samtliga daglighandlade fonder på Fondlistan. Det går även fint att månadsspara överskottslikviditet som finns i depån – ett utmärkt sätt att aktivera kapitalet och låta pengarna i depån jobba! Minsta belopp för månadssparande är som tidigare 200 kronor per fond och månad.

Utöver fondutbudet som finns på Fondlistan erbjuder Strivo handel i ytterligare cirka tusen nettohandlade fonder mot fast courtage.

Obs! För fonderna som tas bort från Fondlistan har Strivo beslutat att rabattera säljcourtaget till 0 kr under 2023 samt att existerande månadssparande kommer fortlöpa även 2023.

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.