Strivo lanserar Emission 2023:9

Årets nionde och sista emission är här. I vår julemission har vi samlat några av de mest populära placeringarna från höstens emissioner.

November månad präglades av en ökad riskaptit med stigande börser och fallande räntor. Marknaden tolkar centralbankernas agerande som att inflationen besegrats och att vi sett de sista räntehöjningarna för denna gång. Vi tycks med andra ord gå ett spännande 2024 till mötes.

Emission 2023:9 är i vanlig ordning framtagen med utgångspunkt i rådande marknadsläge och erbjuder placeringar med såväl hög som låg korrelation med aktiemarknaden.

Emissionen innehåller totalt 11 olika placeringar fördelade på casen Grundutbud och Alternativ Exponering.

Sista teckningsdag är den 2 februari 2024.

Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.