Strivo lanserar Emission 2023:7

Årets sjunde emission är här innehållandes en mångsidig blandning av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.

September månad bjöd på vidare tillbakagångar i de globala aktieindexen samt fortsatt fallande inflationssiffror kombinerat med motståndskraftig ekonomisk data. Det rådande marknadsläget innebär fortsatt goda möjligheter att konstruera strukturerade placeringar med attraktiva villkor.

Emission 2023:7 innehåller totalt 18 olika placeringar fördelade på casen Grundutbud och Alternativ Exponering.

Sista teckningsdag är den 10 november 2023.

Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.