Strivo lanserar Emission 2023:5

Sommaremissionen, årets femte emission, är här innehållandes en mångsidig blandning av placeringar framtagna med utgångspunkt i tidigare uppskattade placeringar kombinerat med rådande marknadsläge.

Tvetydig räntepolitik och ihållande inflationssiffror gav avslutningen av det andra kvartalet en något avkylande effekt på en annars stark aktiemarknad. Börserna står avvaktande inför sommarhandeln som normalt sett kan innebära lägre volymer och således tendenser till högre volatilitet. Nu riktas fokus mot den svenska kronan, stundande rapportperiod och Strivos nya sommaremission.

Emission 2023:5 är framtagen med utgångspunkt i tidigare uppskattade placeringar under året, kombinerat med rådande marknadsläge. Fortsatt höga räntor innebär goda förutsättningar för såväl kapitalskydd som placeringar med kreditexponering. Därmed erbjuds en mångsidig blandning av placeringsalternativ, med såväl hög som låg korrelation med aktiemarknaden.

Emission 2023:5 innehåller totalt 14 placeringar och sista teckningsdag är den 8 september 2023.

Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Aktuella villkor emission 2023:6

22 september 2023

Emission 2023:6 tecknas till och med den 6 oktober. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Strivo lanserar Emission 2023:6

05 september 2023

Nu lanseras Strivos höstemission, innehållandes en bred palett av placeringar med olika teman och avkastningsprofiler.